25/04/2024 06:23

Đào tạo 1.000 hạt giống lãnh đạo đổi mới sáng tạo

Dự kiến trong năm 2024, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế sẽ tổ chức 30 lớp hạt giống cho 1.000 sinh viên đang theo học tại các đơn vị trong Đại học Huế, với kỳ vọng sẽ phát hiện và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ có năng lực, phẩm chất và tâm huyết.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận