29/09/2023 06:59

Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện giảm đáng kể, ảnh hưởng đến an sinh xã hội trên địa bàn.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận