21/02/2024 22:59

Dịch vụ công trực tuyến đến với người dân miền núi

Với những kết quả mà dịch vụ công trực tuyến đạt được ở huyện Nam Đông đã tạo ra sự thông thoáng, cởi mở từ bộ máy hành chính minh bạch, thân thiện giữa chính quyền và người dân.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận