06/05/2024 15:49

“Đòn bẩy” để thoát nghèo

Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách tại thị xã Hương Trà đã và đang làm thay đổi cuộc sống cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, là “điểm tựa” giúp người nghèo thêm vốn sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận