24/09/2023 14:44

Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và thực hiện bình đẳng giới

Công tác bình đẳng giới ngày càng được quan tâm tuyên truyền sâu rộng, nhất là đến đồng bào dân tộc thiểu số.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận