20/03/2024 11:22

Hiệu quả từ tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nhóm

Tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực. Vì vậy, tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia là nhiệm vụ hàng đầu của BHXH tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận