10/04/2024 10:34

Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Qua gần 2 năm được triển khai, mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận