17/05/2024 06:52

Khách mời Huế TV: Cải thiện chất lượng, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản

Khách mời của Hue TV hôm nay, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Lê Văn Anh- sẽ giúp quý khán giả hiểu rõ hơn những định hướng của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp, cùng với đó là câu chuyện giải quyết đầu ra cho nông sản.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận