10/07/2024 07:00

Khách mời Huế TV: Minh bạch với hóa đơn từ máy tính tiền

Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động.

Hỗ trợ thí sinh chọn ngành, chọn trường phù hợp

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận