28/06/2024 07:00

Khách mời Huế TV: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Đối thoại tại nơi làm việc có tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giúp người lao động yên tâm làm việc. Đây còn là giải pháp tốt nhằm tháo gỡ những xung đột trong quan hệ lao động.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận