07/07/2024 07:28

Lan tỏa niềm đam mê sách cũ

Từ niềm đam mê sách cũ, Mỹ Hằng, cô gái trẻ 9X đã tạo nên không gian trải nghiệm sách cũ với hàng nghìn đầu sách mang tên Cội Nguồn.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận