20/11/2023 11:27

Phòng chống dịch, bệnh sau lũ

Cần làm gì để phòng chống dịch, bệnh trong và sau mưa lũ là vấn đề nhiều người quan tâm. Những tư vấn bổ ích từ PGS.TS Trần Xuân Chương, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Trưởng Bộ môn Truyền nhiễm-Lao, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế sẽ có trong Chương trình Khách mời của Hue TV với chủ đề: Phòng chống dịch, bệnh sau lũ.
ĐÁNH GIÁ
4.6
  Ý kiến bình luận