13/03/2024 10:16

Sáng tạo với vườn thực hành sinh học

Với mong muốn giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, Trường THCS Nguyễn Tri Phương đã triển khai mô hình “vườn thực hành sinh học”.

Giữ gìn nghề truyền thống ở Lầu may

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận