31/12/2023 15:08

Nhà dưỡng lão, tiện nghi cho người già

Trung tâm nuôi dưỡng và công tác xã hội tỉnh thí điểm nuôi dưỡng người cao tuổi theo hình thức tự nguyện đóng góp kinh phí. Với mức phí phải chăng, những người cao tuổi, ốm đau được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi và được cung cấp các dịch vụ y tế.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận