17/04/2023 09:48

Trồng rừng hôm nay, nguồn lợi mai sau

Sự chung tay của các tổ chức Phi Chính phủ trong việc tăng diện tích rừng ngập mặn tại vùng đất ven phá góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận