Khó đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm

Nhiều công trình giao thông trọng điểm chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng, thiếu đất san lấp, nền địa chất yếu; nhà thầu thi công chủ quan, thiếu quyết liệt trong triển khai thi công…

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP