• GIÁ VÀNG (nguồn: SJC)
    Loại Mua Bán

Bạn thấy việc Báo Thừa Thiên Huế không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tờ báo thời gian qua như thế nào?

  Đáp ứng nhu cầu của độc giả
  Đáp ứng một phần nhu cầu của độc giả
  Chưa đáp ứng nhu cầu của độc giả
  Cần đổi mới nhiều hơn nữa

Trùng tu Thái Miếu: Phục hồi yếu tố gốc của di tích

Thái Miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn được xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành, thờ các vị tổ tiên, tức các đời chúa Nguyễn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP