18/10/2015 - 16:14

A Lưới triển khai phương án sáp nhập thôn

TTH - Nhằm nâng cao chất lượng, tinh gọn về số lượng đối với những chức danh hoạt động không chuyên trách ở các thôn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở, UBND huyện A Lưới đã triển khai phương án sáp nhập thôn có quy mô dưới 100 hộ dân trên địa bàn.

Theo đó, từ nay đến ngày 10/11, các xã tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định chính xác các thông tin về điều kiện thực tế tại các thôn, lập danh sách quy mô số hộ dân để làm cơ sở xây dựng phương án sáp nhập. Hiện tại, huyện A Lưới có 134 thôn, tổ dân phố, dự kiến số lượng thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập còn lại  92 đơn vị.

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP