ClockThứ Tư, 08/05/2024 20:47

Nhà đất 24 An Dương Vương là tài sản Nhà nước

TTH.VN - Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thu Hương (số 24 An Dương Vương, phường An Cựu, TP. Huế) liên quan đến bài viết “Chiếm dụng đất công nhiều năm vẫn chưa bị cưỡng chế” (đăng trên Thuathienhue Online ngày 3/5/2024).

Chiếm dụng đất công nhiều năm vẫn chưa bị cưỡng chế

Bài viết thông tin dù đã nhận tiền đền bù tài sản, bố trí lô đất tái định cư, nhiều lần ký cam kết giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng ông, bà Cường- Hương vẫn không chịu bàn giao tài sản cho Nhà nước và chiếm dụng đất công trong nhiều năm tại số 24 An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế).

 Nhà đất tại 24 An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế) là tài sản Nhà nước

Trong đơn khiếu nại bà Hương viện dẫn 2 văn bản số 139/UBND-BC của UBND phường An Cựu (ban hành năm 2020) và văn bản số 21-BC/ĐU của Đảng bộ phường An Cựu (ban hành năm 2021) về việc quá trình xử lý nhà đất tại số 24 An Dương Vương. Theo đó, văn bản phường An Cựu cho rằng, ông, bà Cương- Hương không có hành vi lấn chiếm đất công; không cơi nới thêm nên không có hành vi xây dựng trái phép. Theo quy định hiện hành, gia đình ông, bà vẫn có quyền lợi khi Nhà nước thực hiện thu hồi phần diện tích đất còn lại. Nhà đất số 24 An Dương Vương không thuộc quyền quản lý của Sở Xây dựng, UBND phường An Cựu, UBND TP. Huế. Để rộng đường dư luận, Báo Thừa Thiên Huế tiếp tục phản hồi thông tin theo đơn khiếu nại của bà Hương.

Theo Trung tâm PTQĐ TP. Huế, khu tập thể tại địa chỉ số 166 Hùng Vương (nay là 24 An Dương Vương), do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh quản lý, bố trí cho cán bộ, nhân viên NHNN sử dụng. Trên cơ sở tờ trình đề xuất của NHNN tỉnh về việc xin hóa giá nhà ở để bán cho cán bộ, nhân viên ngân hàng và công văn của Sở Xây dựng về việc xác định vị trí quy hoạch, năm 1999, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2834/QĐ-UB ngày 16/12/1999 về việc chuyển giao khu nhà ở tập thể số 166 đường Hùng Vương do NHNN tỉnh quản lý đã bố trí 10 hộ gia đình ở sang Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế để thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Năm 2000, NHNN tỉnh đã bàn giao khu tập thể tại số 166 Hùng Vương sang Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế với sự tham dự của chính quyền địa phương là UBND phường An Cựu.

Sau khi xem xét các hồ sơ có liên quan, UBND TP. Huế đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh liên quan đến khu nhà, đất của ông, bà Cường - Hương tại số 24 An Dương Vương. Theo đó, nhà, đất tại số 24 An Dương Vương mà ông, bà đang sử dụng có nguồn gốc trước đây thuộc khu nhà đất tập thể của NHNN bố trí cho ông, bà từ năm 1991. Năm 1999, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UB về phê duyệt giá trị đền bù thiệt hại về đất, tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng cửa ngõ Bắc - Nam, TP. Huế, trong đó hộ ông, bà Cường - Hương đã được đền bù tài sản gắn liền với đất và được bố trí 1 lô đất tái định cư tại khu quy hoạch Kiểm Huệ.

 Mặt sau của 3 ki ốt ở số 24 An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế)

Ông bà Cường - Hương đã cam kết sẽ GPMB, trả lại đất cho Nhà nước. Tuy nhiên, ông, bà đã không thực thực hiện theo như cam kết mà vẫn sử dụng khu nhà, đất từ đó đến nay. Trong quá trình thực hiện dự án (DA) đã thu hồi một phần đất với diện tích khoảng 7m2, phần còn lại với diện tích khoảng 23,5m2, ông, bà đã sửa chữa ngăn thành 3 ki ốt để cho thuê. Đến năm 2001, Hội đồng bán nhà ở tỉnh đã tiến hành lập thủ tục hóa giá nhà đất cho các hộ dân tại khu tập thể này. Tuy nhiên, phần nhà đất còn lại (23,5m3) hộ ông, bà Cường- Hương không được hóa giá vì phần đất này nằm trong lộ giới quy hoạch mở rộng đường.

Khi Nhà nước thực hiện DA mở rộng cửa ngõ phía Bắc -Nam đoạn đường An Dương Vương theo quyết định của UBND tỉnh, ông, bà Cường- Hương được bồi thường, hỗ trợ về tài sản với số tiền được phê duyệt là 22.451.000 đồng; không được đền bù đất do là đất của NHNN tỉnh.

Cụ thể, chi trả tiền bồi thường tài sản ông, bà Cường- Hương đã nhận đã nhận 18.824.000 đồng, số tiền 3.627.000 đồng không chi trả cho ông bà (do tiền điện sinh hoạt nước sinh hoạt, chi trả cho NHNN). Ông, bà cũng nhận lô đất số 51 Khu Quy hoạch Kiểm Huệ với diện tích 90m2 nộp tiền đất tái định cư là 31.950.000 đồng.

Trong biên bản giao đất thực địa cho hộ ông, bà Cường- Hương vào ngày 31/4/1999 của Hội đồng đền bù GPMB DA cửa ngõ Bắc-Nam TP. Huế, ông bà Cường - Hương đã cam kết sẽ GPMB, trả lại đất cho Nhà nước. Tuy nhiên đến nay vẫn không thực hiện.

Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành thông báo liên quan đến việc sử dụng nhà, đất của ông, bà Cường- Hương tại 24 An Dương Vương, trong đó giao Sở GTVT, Ban Quản lý DA Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông tỉnh bàn giao các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác GPMB DA mở rộng cửa ngõ Bắc - Nam cho UBND TP. Huế để quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Giao UBND TP kiểm tra, rà soát, củng cố các hồ sơ có liên quan và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện dứt điểm GPMB khu nhà đất số 24 An Dương Vương theo đúng quy định.

Sau đó, UBND TP. Huế đã tiến hành làm việc với Sở GTVT, Ban Quản lý DA Đầu tư và Xây dựng Công trình giao thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để ký biên bản bàn giao và tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác GPMB DA mở rộng cửa ngõ Bắc- Nam cho UBND TP. Huế để quản lý.

 Đến thời điểm hiện tại, 3 ki ốt ở số 24 An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế) vẫn chưa bị cưỡng chế

Ông Bùi Ngọc Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ TP. Huế khẳng định: Nhà đất tại số 24 An Dương Vương hiện nay là tài sản Nhà nước, hộ ông, bà Cường- Hương đã được đền bù tài sản trên đất và đã được bố trí lô đất tái định cư rồi. Phần nhà đã được Nhà nước thu hồi đền bù, riêng phần đất đã được Nhà nước thu hồi một phần, do nằm trong lộ giới quy hoạch mở đường và đất không được hóa giá nên không được đền bù thì đương nhiên Nhà nước quản lý.

“Đất ở đây là tài sản Nhà nước, thì nguyên tắc nhà Nhà nước sử dụng làm gì là quyền Nhà nước. Ông bà Cường- Hương lấy lý do chưa mở đường mà vẫn sử dụng diện tích đất còn lại, không chịu tháo dỡ ki ốt, bàn giao mặt bằng là không đúng quy định pháp luật. Hiện trên phần đất còn lại có tài sản (3 ki ốt), chưa có mặt bằng nên Trung tâm PTQĐ TP chưa tiếp nhận được tài sản. UBND TP. Huế đang lên phương án cưỡng chế, tuy nhiên, quá trình thực hiện cưỡng chế còn bị vướng do hộ ông, bà Cường- Hương còn chống đối, dù đã nhiều lần các cơ quan, ban ngành tổ chức vận động nhưng ông, bà không chịu bàn giao mặt bằng, nên thành phố đang cân nhắc có phương án xử lý phù hợp cả về tình và lý”, ông Bùi Ngọc Chánh cho biết thêm.

Liên quan đến các văn bản của phường An Cựu báo cáo về quá trình xử lý nhà đất tại số 24 An Dương Vương mà ông, bà Hương viện dẫn, ông Trần Quang Dũng, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho rằng: Đây là văn bản tham mưu cho UBND TP. Huế, có tính chất “nội bộ” chứ không phải văn bản có tính chất quyết định một hành vi hành chính, nhằm xác định hành vi vi phạm của ông, bà Cường- Hương trong việc có hay không lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép. Vào thời điểm văn bản ban hành là các năm 2020-2021, địa phương chưa có đầy đủ thông tin vì hồ sơ vụ việc đã hơn 20 năm và từ trước đến nay phường An Cựu chưa hề nhận được một văn bản nào về quá trình tiếp nhận, bàn giao quản lý tài sản tại nhà đất số 24 An Dương Vương.

“Việc một cơ quan cấp dưới ra văn bản chưa đúng sau đó cơ quan cấp trên có văn bản phủ quyết là việc bình thường nên hiện ông, bà Cường- Hương lấy văn bản của phường An Cựu thông tin về xử lý nhà đất tại số 24 An Dương Vương gửi đến nhiều nơi nhằm làm căn cứ bảo vệ quyền lợi của mình là không đúng quy định pháp luật. Hiện nay văn bản có tính pháp lý cao nhất là văn bản của UBND TP. Huế. Mặt khác, UBND phường An Cựu cũng không đủ thẩm quyền giải quyết vụ việc này mà phải là UBND TP. Huế. Hiện nay, phường đang phối hợp với các cơ quan liên quan có phương án xử lý đúng quy định nhà đất tại số 24 An Dương Vương”, ông Dũng nói.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
2.5
  Ý kiến bình luận
Danh sách bình luận (1)
TH
Thu Hoè - 10/05/2024 09:29
Hơn 20 năm mua mặt tiền nhưng vẫn ở mặt hậu và đến giờ nhà nước vẫn chưa cưỡng chế là lý do tại sao ạ????? Người dân kêu oan và nhờ nhà nước nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết thoả đáng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top