Thế giới Thế giới

01/10/2022 - 08:07

Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan: Phát triển quan hệ Việt - Trung là lựa chọn chiến lược

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Việt - Trung tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, đẩy nhanh mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chúc mừng những thành tựu quan trọng Trung Quốc đã đạt được trên các phương diện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành công mới trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng và phát triển đất nước; chúc Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, đẩy nhanh mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam; mở rộng hợp tác đầu tư chất lượng cao, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Dân Việt

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP