Người đội trưởng tận tâm

Người đội trưởng tận tâm

Tận tâm với công việc; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời, góp phần không nhỏ để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, là đánh giá của Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An về Trung úy Cao Đức Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (VĐQC).
    Return to top