ClockThứ Hai, 03/06/2024 14:19

Phong Điền chủ động sắp xếp nhân sự khi trở thành thị xã

TTH - Khi lên thị xã, Phong Điền sẽ sáp nhập từ 16 đơn vị hành chính (ĐVHC) thành 12 đơn vị. Vì vậy, việc sắp xếp hợp lý, phát huy được năng lực của mỗi cán bộ đang là yêu cầu được đặt ra.

Học sinh Phong Điền trải nghiệm làm lính cứu hỏaKhống chế hai đám cháy ở xã Phong Hòa, Phong ĐiềnĐồng hành cùng thanh niên công nhân

Các cán bộ ở Phong Điền hoàn thành lớp trung cấp chính trị năm 2024 

Ổn định tư tưởng

Theo mô hình thành lập thị xã Phong Điền (dự kiến công nhận vào năm 2025) sẽ sắp xếp, nhập các ĐVHC cấp xã để thành lập các xã, phường. Cụ thể, khi trở thành thị xã, Phong Điền còn 12 ĐVHC gồm có 6 phường và 6 xã, giảm 4 đơn vị so với 16 ĐVHC, gồm 15 xã và 1 thị trấn như hiện tại. Ngoài các xã ổn định về ĐVHC, như: Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương thì còn 8 xã, thị trấn phải tiến hành sáp nhập ĐVHC mới, gồm: Xã Phong Thu - thị trấn Phong Điền, xã Điền Lộc - xã Điền Hòa, xã Điền Hải - xã Phong Hải và xã Điền Hương - xã Điền Môn.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, đối với các xã được giữ ổn định sau khi Phong Điền trở thành thị xã sẽ không có gì thay đổi về nhân sự. Với 8 đơn vị sáp nhập thành 4, một số khó khăn trong sắp xếp ở các vị trí lãnh đạo, quản lý đang được chỉ ra. Các chức danh về Bí thư, Chủ tịch, Chủ tịch UBMTTQ cơ bản đã được định hướng sắp xếp phù hợp, riêng chỉ có các vị trí Phó Chủ tịch UBND đang tiếp tục nghiên cứu phương án, vì khi sáp nhập, số lượng Phó Chủ tịch UBND dư ra khá nhiều.

Ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền cho biết, sáp nhập các ĐVHC là đáp ứng nhu cầu phát triển mới của địa phương, đặc biệt là Phong Điền trở thành thị xã. Việc sáp nhập và sắp xếp, bố trí lại cán bộ đã được nhiều địa phương trong cả nước triển khai nhiều năm qua. Rút kinh nghiệm, trước hết phải ổn định tư tưởng, tránh các tâm tư đối với các cán bộ, công chức nằm trong diện phải sắp xếp, bố trí lại. Cùng với đó là chủ động sớm các phương án để việc sắp xếp, bố trí hợp lý, phát huy năng lực của cán bộ.

Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền thông tin, thời gian qua, huyện đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn về phương án sáp nhập các ĐVHC. Tại các hội nghị, một công việc được UBND huyện triển khai là kết hợp thông tin về tình hình, kế hoạch sắp xếp cán bộ trong thời gian đến. Với các phương án được xây dựng, cơ bản tất cả cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các địa phương đều đồng tình, thống nhất cao.

Chủ động phương án

Theo lãnh đạo huyện Phong Điền, bên cạnh làm tốt công tác tư tưởng thì chủ động các giải pháp để sắp xếp, bố trí hợp lý là nhiệm vụ song song. Từ khi có Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, công tác bố trí cán bộ, sắp xếp đã được triển khai sớm một bước dựa trên tinh thần của nghị quyết. Đã có nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt được bố trí kiêm nhiệm. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ bản các phương án cho thấy phù hợp.

Huyện ủy Phong Điền cho hay, để việc sắp xếp hiệu quả, huyện đang xây dựng đề án bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức các ĐVHC cấp xã sáp nhập để thành lập các xã, phường thuộc thị xã Phong Điền. Đây là một hợp phần trong thực hiện đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã phù hợp với lộ trình thành lập thị xã Phong Điền theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy.

Theo ông Đoàn Kỳ Côi, nguyên tắc sắp xếp, bố trí lại cán bộ của Phong Điền sẽ bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc sáp nhập các ĐVHC cấp xã để thành lập các xã, phường thuộc thị xã Phong Điền phải tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản của Đảng và pháp luật có liên quan đã quy định. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức nhằm đổi mới, hướng đến hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hợp lý tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, sau khi sáp nhập và hình thành 12 ĐVHC, dự kiến toàn huyện sẽ dư thừa 60 cán bộ, công chức, viên chức. Theo quy định, Phong Điền sẽ có thời gian 5 năm để sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ dư ra đó.

Thuận lợi trước mắt của Phong Điền như ông Bách thông tin là theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 16/2/2024 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, TP. Huế trên địa bàn tỉnh năm 2024 thì huyện Phong Điền được giao là 348 cán bộ, công chức. Tính đến tháng 5/2024, số lượng cán bộ, công chức các xã, thị trấn có mặt là 322 người. Số lượng biên chế cán bộ, công chức hiện còn chưa tuyển dụng là 26 người. Đây là những biên chế do UBND huyện quản lý, vì vậy, sẽ có phương án bổ sung, điều chuyển cán bộ, viên chức phù hợp giữa các địa phương, đơn vị trong huyện thời gian đến.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập trung xây dựng Phong Điền trở thành thị xã

Sáng 2/7, HĐND huyện Phong Điền khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập trung xây dựng Phong Điền trở thành thị xã

TIN MỚI

Return to top