ClockThứ Sáu, 21/07/2023 06:32

Phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên: “Dễ mà khó, khó mà dễ” - Bài 2: Để không “nhạt Đảng, khô Đoàn”

TTH - Tuy đã có nhiều động thái tích cực, nhưng thực tế công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên tại Thừa Thiên Huế vẫn gặp không ít khó khăn.

Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh“Dễ mà khó, khó mà dễ” - Bài 1: Xác định đúng động cơ phấn đấu

leftcenterrightdel
Đoàn viên, thanh niên ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tại địa phương 

Những trăn trở

Thống kê giai đoạn 2019 - 2022, toàn Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh giới thiệu gần 500 đoàn viên ưu tú và đã có hơn 370 cá nhân được kết nạp Đảng. Riêng năm 2022, các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, giới thiệu 155 đoàn viên ưu tú và đã có 105 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Quan điểm của Đoàn khối là không chạy theo số lượng mà phải nâng cao chất lượng đoàn viên được giới thiệu kết nạp vào Đảng. Các đoàn viên được giới thiệu không chỉ vững về tư tưởng, mà còn xuất sắc trong công tác Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều sáng kiến áp dụng vào công việc và có giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị.

Tuy đạt được những thành quả nhất định, nhưng cần nhìn nhận rằng, những trường hợp Đoàn Khối CQ&DN tỉnh giới thiệu chủ yếu tập trung trong khối CQ&DN Nhà nước. Điều này cho thấy, ở khối DN tư nhân, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức Đoàn vẫn chưa tìm được chỗ đứng. Hệ quả kéo theo, việc phát triển đảng viên tại khối DN tư nhân gặp khó khăn, nhiều DN “trắng” đảng viên.

Anh Nguyễn Duy Hoan (27 tuổi) hiện làm việc một DN nước ngoài tại Khu Công nghiệp Phú Bài bộc bạch, công ty không thành lập tổ chức Đoàn thanh niên nên lao động trẻ ở đây thiếu môi trường để sinh hoạt, giao lưu. Bên cạnh đó, vòng xoáy cơm áo gạo tiền khiến bản thân cũng khó có thời gian để tham gia hoạt động Đoàn tại khu dân cư.

“Hồi còn là sinh viên, bản thân cũng năng nổ tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương. Giờ đây, thời gian làm việc còn thiếu huống chi là sắp xếp để tham gia sinh hoạt”.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là đoàn viên, thanh niên xem xét kết nạp cũng đối diện nhiều khó khăn, thử thách.

Đó là, tác động của suy thoái kinh tế; mặt trái của công nghiệp hóa, đô thị hóa, kinh tế thị trường sẽ làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận đoàn viên, thanh niên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, thiếu động cơ phấn đấu vào Đảng. Có một thực tế ở nông thôn là, đa phần thanh niên đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương lo phát triển kinh tế, chưa nhiệt tình, e ngại khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội nên khó để tổ chức Đoàn phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Các đối tượng như thanh niên nhập ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, trí thức trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên có nhiều “tiềm năng”, nhưng một số đơn vị tổ chức Đoàn còn thiếu chủ động, quyết liệt trong việc triển khai, cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho đoàn viên cống hiến, rèn luyện. Quá trình theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú sau khi giới thiệu cho Đảng còn chưa thường xuyên, liên tục.

Theo Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, nguyên nhân cơ bản của những hạn chế nói trên là một số cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chưa chú trọng tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, một số đơn vị chưa chú trọng nguồn kết nạp từ các đối tượng có tiềm năng như học sinh THPT, sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi... Công tác tham mưu cho cấp ủy trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, đeo bám thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, kiên trì. Một số cấp ủy chưa thực sự chú trọng, quan tâm công tác phát triển Đảng, có nơi giao việc tạo nguồn phát triển đảng viên là trách nhiệm của riêng Đoàn Thanh niên.

Phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định kế hoạch, đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác phát triển đảng viên trong cả nhiệm kỳ 2022 - 2027, với mục tiêu giới thiệu 17.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu bình quân hằng năm có ít nhất 1.200 đoàn viên ưu tú được kết nạp. Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu hằng năm kết nạp trên 1.700 - 2.000 đảng viên, như vậy lực lượng đoàn viên chiếm đến 70% số đảng viên mới được kết nạp toàn tỉnh. Điều này cho thấy vai trò, vị trí quan trọng và trách nhiệm lớn lao của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên đối với công tác xây dựng Đảng, là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Hiện nay, Thừa Thiên Huế có 323.300 thanh niên, chiếm 28,55% dân số toàn tỉnh và chiếm tỷ lệ lớn lao động của toàn xã hội. Trong 5 năm tới, thanh niên chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra trong những năm từ 1990 đến 2012, chiếm gần 1/4 dân số của tỉnh và gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc tạo nguồn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, qua đó hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng, đúng đắn trong đoàn viên.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như: "Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", “Đảng viên trẻ tiêu biểu”, sinh hoạt "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn", triển khai tham gia thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề "Ánh sáng soi đường"; các cơ sở Đoàn tiến hành trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp ngày thành lập Đảng (3/2), ngày thành lập Đoàn (26/3),... Nhiều giải pháp, chương trình được đẩy mạnh gắn với các phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến giúp hình thành lớp thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Nhờ những nỗ lực trên, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 16.466 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đã có 7.084 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm tỷ lệ 43,02%.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài nhận định, thời gian tới, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phải bám sát quan điểm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp thanh niên tiên tiến, trên cơ sở đó tạo được nguồn đảng viên thật sự ưu tú, chất lượng giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Để cụ thể hóa mục tiêu “Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định nguồn phát triển Đảng phải đến từ nhiều địa bàn, nhiều khối đối tượng (địa bàn dân cư; hành chính sự nghiệp, công chức, viên chức; trường học; doanh nghiệp; lực lượng vũ trang,…). Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các địa phương, đơn vị phát huy thế mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.
Bài, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top