ClockThứ Năm, 11/07/2024 15:20

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15: Xác định thực hiện hiệu quả 5 nhóm vấn đề, chú trọng 15 nhiệm vụ trọng tâm

TTH.VN - Thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 khai mạc sáng 11/7, nhiều ý kiến đề xuất, cần có giải pháp triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, hỗ trợ các doanh nghiệp, cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh; xem xét lựa chọn các công trình trọng điểm, hiệu quả để đầu tư; có chương trình hành động ưu tiên phát phiển các vùng ven biển để phát triển mạnh kinh tế biển; quan tâm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hộiNỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ươngTâm thế cho thành phố trực thuộc Trung ương Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ hội viên

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì, điều hành hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 

Nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, KT-XH trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai các nghị quyết (NQ) quan trọng của Tỉnh ủy với quyết tâm cao nhất là, thực hiện thắng lợi NQ 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH chưa đạt; nhiều công trình, dự án (DA) triển khai chậm. 

Qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2024, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực; trong đó, nhấn mạnh đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) vẫn chưa đạt như chỉ tiêu đề ra; thời gian lưu trú cùa du khách còn thấp; sản xuất công nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số DA đầu tư ngoài ngân sách đã được khởi công, nhưng tiến độ triển khai còn chậm; giải phóng mặt bằng một số DA còn thấp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch.

Nhiệm vụ trong thời gia tới là, tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án, DA lớn; kiên quyết thu hồi các DA chậm tiến độ; triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách và đảm bảo các nhiệm vụ chi của năm.

Nhiều giải pháp đã được Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 xác định nhằm thực hiện hiệu quả 5 nhóm vấn đề; trong đó, chú trọng 15 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt. 

Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý các DA đầu tư ngoài ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 DA di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế, các DA trọng điểm đã được chấp thuận đầu tư; tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư, phấn đấu đến cuối năm thu hút từ 7-10 DA với tổng vốn đăng ký khoảng 2.000 – 3.000 tỷ đồng; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ...

 Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất, cần có giải pháp triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất, cần có giải pháp triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, hỗ trợ các doanh nghiệp, cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh; xem xét lựa chọn các công trình trọng điểm, hiệu quả để đầu tư; có chương trình hành động ưu tiên phát phiển các vùng ven biển để phát triển mạnh kinh tế biển; quan tâm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, ngành du lịch cần chủ động hơn nữa; tiếp tục kiên trì kêu gọi đầu tư, nhưng cần phải chủ động chuẩn bị thiết chế với phân khúc phù hợp, hướng tới rà soát thực tế có giải pháp mang tính chất thực tiễn, hiệu quả.

Các địa phương quan tâm triển khai quyết liệt các NQ liên quan với du lịch, xác định trách nhiệm cùng với tỉnh để phát triển ngành du lịch; ngành văn hóa cần có quy hoạch để nhận diện các thiết chế văn hóa; việc hỗ trợ doanh nghiệp phải làm thường xuyên, liên tục…

Tiếp thu, giải trình và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, các địa phương cần chủ động triển khai quy hoạch chi tiết; tiến dần đến sử dụng xe buýt điện, tạo môi trường đô thị xanh. A Lưới phải quyết tâm giảm tỷ tệ hộ nghèo, chủ động điều phối chương trình hỗ trợ giảm nghèo hợp lý.

Ngành giao thông cần chủ động triển khai các phương án đảm bảo tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các DA lớn mang tầm chiến lược; rà soát lại các nguồn thu đảm bảo tiến độ đề ra; duy trì, nâng cao vị trí xếp hạng cải cách hành chính; thực hiện nghiêm Chỉ thị 144 của Bộ Chính trị.

Chú trọng quảng bá du lịch; thực hiện nghiêm túc các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo các ngành cần soát xét nhiệm vụ của cơ quan đơn vị để chủ động tiến hành triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; phấn đấu đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Nhiều công trình, dự án lớn được khẩn trương xây dựng, tạo bộ mặt mới cho đô thị của tỉnh theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị 

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Hoàng Khánh Hùng quán triệt, triển khai Kết luận 84 – KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mớiđịnh hướng chiến lược phát triển ngành dầu khíchủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp nhằm quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh
Return to top