ClockChủ Nhật, 22/12/2013 16:25

Chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

TTH - Xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, thời gian qua, UBKT huyện ủy A Lưới đã chủ động khảo sát, nắm thông tin và đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm về đối tượng, nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua 3 năm từ 2010-2012, UBKT huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 18 đảng viên (chiếm 26% số đảng viên UBKT cấp huyện kiểm tra của UBKT toàn tỉnh); kiểm tra 9 tổ chức Đảng (chiếm 36% số tổ chức Đảng được kiểm tra của toàn tỉnh); là đơn vị kiểm tra Đảng viên, tổ chức đảng thường xuyên và có số lượng kiểm tra nhiều nhất.

Một buổi làm việc của UBKT huyện ủy A Lưới

Năm 2013, là năm toàn ngành phát động phong trào thi đua lập thành tích Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013), UBKT huyện ủy A Lưới chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ và sớm hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Sáu tháng đầu năm 2013, UBKT huyện ủy đã kiểm tra 4 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt và 3 tổ chức Đảng, so với kế hoach đạt 100%. Qua kiểm tra, kết luận đảng viên và tổ chức Đảng đều có vi phạm, đã thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên. Nội dung vi phạm tập trung chủ yếu: việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước không nghiêm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; mất đoàn kết nội bộ; vi phạm phẩm chất lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Với việc tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhiều năm liền UBKT huyện ủy A Lưới được tặng giấy khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Có được kết quả trên là do nhận thức của UBKT huyện ủy có chuyển biến rõ rệt, thấy được tính cấp thiết của việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Quá trình kiểm tra, đã kết hợp tốt việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với giải quyết tố cáo (kể cả đơn phản ánh, thư tố cáo dấu tên nhưng có nội dung, địa chỉ cụ thể) nên đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm của cán bộ, đảng viên. Phương pháp kiểm tra đã bước đầu được đổi mới, như: xây dựng kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ngày từ đầu năm; phân công Ủy viên UBKT phụ trách từng địa bàn về dự một số cuộc họp thường kỳ ở chi bộ cơ sở để nắm chắc tình hình đảng viên, tình hình tổ chức Đảng nhất là nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, đảng viên có sai phạm... Nhờ đó, nâng cao được tính chủ động trong hoạt động của UBKT, giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, từ đó đề ra biện pháp thiết thực, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Điều quan trọng để làm tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng tình, thống nhất cao của Thường trực huyện ủy.

Có chủ động thì mới phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra; việc cập nhật các kênh thông tin, rà soát, thẩm định các kênh thông tin phải đảm bảo tương đối chuẩn xác, có cơ sở để thu thập những thông tin cần thiết cho việc quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ngày từ đầu năm. Sau kiểm tra, phải có kết luận rõ đảng viên hoặc tổ chức Đảng đó có vi phạm hay không có vi phạm, vi phạm cái gì và mức độ, tính chất tác hại đến đâu để có hình thức xử lý phù hợp, đảng viên, tổ chức Đảng được kiểm tra tâm phục, khẩu phục, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, không để xảy ra vi phạm, góp phần ổn định tình hình. Đây là một trong những bí quyết thành công của việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của UBKT Huyện ủy A Lưới.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chống biểu hiện thực dụng trong cán bộ, đảng viên

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) cảnh báo thực trạng về: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể”. Lối sống đó cần phải lên án, tẩy chay.

Chống biểu hiện thực dụng trong cán bộ, đảng viên
Return to top