ClockThứ Hai, 15/07/2013 13:13

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

TTH - Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà mới được thành lập từ tháng 11/2011. Theo ông Ngô Quang Thảo, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường thì “cái khó nhất trong công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng là làm sao để nhân dân hiểu rõ về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, từ đó chuyển biến về mặt nhận thức, tự giác chấp hành”.

Những việc làm thiết thực

Hương Xuân là vùng đất giàu truyền thống. Có vị trí địa lý khá thuận lợi, gần trung tâm thành phố Huế và thị xã Hương Trà. Tuy nhiên, mặc dù đã thành thị dân nhưng người dân chủ yếu vẫn sống bằng nghề nông kết hợp với các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngành nghề khác. Đảng bộ phường Hương Xuân hiện có 174 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc, với tuổi đảng bình quân đạt 43,8. Hàng năm, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, số hộ nghèo giảm...

Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để giải phóng sức lao động cho nông dân

Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; ra các nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội sát với định hướng của cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với phương châm “dựa vào dân để xây dựng Đảng”, Đảng ủy phường Hương Xuân chủ trương tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, thường xuyên sâu sát tìm hiểu tình hình và kịp thời nắm bắt diễn biến tâm tư nguyện vọng của người dân, khuyến khích nhân dân tham gia góp ý kiến. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nâng cao nhận thức và có những chuyển biến tích cực trong lối sống. Đặc biệt, các phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, như “Tuyến phố văn minh, ngõ phố văn hóa”, hiến đất làm đường được người dân đồng tình cao, đến nay đã có 11 đường xóm, kiệt mở rộng được ít nhất 5 mét đã góp phần tạo bộ mặt khang trang cho phường mới. 

Đảng bộ phường duy trì thường xuyên các buổi thông tin thời sự, tuyên truyền phổ biến các văn bản, chỉ thị nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc có chất lượng về công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm. Chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới cũng được Đảng ủy quan tâm, chú trọng. Năm 2008, Đảng ủy phường Hương Xuân có 12 chi bộ trực thuộc với 115 đảng viên thì hiện nay đã tăng lên 20 chi bộ với 174 đảng viên. Từ năm 2007 trở lại đây, công tác phát triển đảng viên mới ở Hương Xuân thu được những kết quả rất khả quan. Bình quân, mỗi năm Đảng ủy phường kết nạp thêm trên 10 đảng viên mới. Đặc biệt, đến đầu năm 2011 đảng ủy đã kiện toàn sắp xếp thành lập các tổ chức đảng khắc phục được tình trạng chi bộ ghép. 

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh chỉ đạo

Ông Ngô Quang Thảo cho biết: “Sau gần 4 năm thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy về nhất thể hóa “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường”, bước đầu địa phương đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực như: tạo sự liên thông giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức đảng và chính quyền địa phương trong việc ban hành và lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết; tiếp cận và đáp ứng nhu cầu thực tiễn tốt hơn đồng thời hạn chế được các thủ tục hành chính nhưng chất lượng công việc vẫn đảm bảo... Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc “nhất thể hóa” vẫn mang lại nhiều khó khăn cho người lãnh đạo như người cán bộ đáp ứng hai chức danh đòi hỏi phải có năng lực trình độ, kiến thức chuyên môn phù hợp; quyền lực tập trung cho một người dễ dẫn đến độc quyền, độc đoán; khối lượng công việc lớn đòi hỏi người lãnh đạo phải linh hoạt, cụ thể hóa thực tiễn”...

Trong phương thức lãnh chỉ đạo ở phường Hương Xuân, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ được thể hiện rất rõ. Các đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc do Đảng ủy đề ra. Đồng thời, Đảng ủy phường rất coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ. Để cụ thể hóa các quy định của đảng, Đảng ủy ban hành hướng dẫn về “Nghiệp vụ công tác Đảng ở chi bộ”, trên cơ sở thể chế cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Đảng; đặc biệt, quá trình sinh hoạt phải thực hiện đảm bảo đúng quy trình từ khâu chuẩn bị nội dung đến việc triển khai nội dung sinh hoạt và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng.

Hai năm liền 2011 và 2012, Đảng bộ phường Hương Xuân đạt đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cũng theo ông Thảo, Đảng ủy phường Hương Xuân xác định, để duy trì và phát triển thành tích đã đạt được, thời gian tới đảng bộ phường cần đẩy mạnh việc lãnh đạo sâu sát hơn nữa, trong đó lãnh đạo phát triển kinh tế đi đôi với việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.      

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chống biểu hiện thực dụng trong cán bộ, đảng viên

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) cảnh báo thực trạng về: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể”. Lối sống đó cần phải lên án, tẩy chay.

Chống biểu hiện thực dụng trong cán bộ, đảng viên
Return to top