ClockThứ Sáu, 13/10/2023 06:30
Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023)

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức

TTH - “Tuy còn những khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, ngành tổ chức xây dựng Đảng (NTCXDĐ) của tỉnh luôn chủ động, tập trung tham mưu và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy giao”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (BTCTU) Phan Xuân Toàn khẳng định.

Sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao Quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nhiều chức trách, nhiệm vụ được giao, vậy nhiệm vụ nào được BTCTU quan tâm nhất, thưa ông?

Đó là, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết (NQ), kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; NQ 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; NQ số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm được triển khai như thế nào trên địa bàn toàn tỉnh?

BTCTU đã tham mưu Ban TVTU kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng, bộ máy tinh gọn, tập trung đầu mối, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với tinh giản biên chế và vị trí việc làm.

Cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là vấn đề cốt lõi, then chốt. Vấn đề này được thực hiện như thế nào trên toàn tỉnh?

BTCTU và các cấp, cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã và đang tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là chuẩn bị trước một bước nguồn cán bộ khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chín tháng đầu năm 2023, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử... 1.130 trường hợp (có 42 trường hợp thuộc diện Ban TVTU quản lý); tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp mình.

BTCTU đã tham mưu Ban TVTU thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026  2031; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch 268 lượt cán bộ thuộc diện Ban TVTU quản lý của 33 cơ quan, đơn vị (bổ sung quy hoạch 227 lượt; quy hoạch mới 41 lượt); tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban TVTU…

Thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh?

Nhiều NQ, chương trình hành động, quy định liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên được triển khai thực hiện như: NQ 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

BTCTU đã tham mưu Ban TVTU ban hành các quy định: Quy định về khung quy chế làm việc của đảng ủy xã, phường, thị trấn; Quy định về khung quy chế làm việc mẫu của chi bộ thôn, tổ dân phố; Quy định tiêu chí xây dựng, đánh giá, xếp loại mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”... Chín tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.130 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên hơn 55.700 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, khuyết điểm nào cần khắc phục?

Đó là, việc quán triệt, cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số địa phương, cơ sở có lúc chưa kịp thời.

Công tác kết nạp đảng viên ở một số địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp dẫn đến số lượng kết nạp đảng viên còn thấp; chất lượng sinh hoạt Đảng tại một số chi bộ chưa cao; việc quản lý đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên ra nước ngoài ở một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng.

Từ thực tế đó, theo ông có những bài học kinh nghiệm gì được rút ra?

Đó là, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải giữ vững ổn định, đoàn kết thống nhất trong nội bộ từng đơn vị, địa phương và hệ thống chính trị, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình tham mưu về công tác cán bộ phải bám sát các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, có tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, có khả năng dự báo tình hình. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức NTCXDĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Xin cảm ơn ông!

PHONG ANH (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường du lịch trong lành

Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa (RTN) nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững, sự bảo tồn và đa dạng sinh học, vẻ đẹp cảnh quan cũng như sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của ngành du lịch. Để giải quyết vấn đề này, quan trọng nhất là phải xây dựng được thói quen cho người làm du lịch và du khách.

Xây dựng môi trường du lịch trong lành
Xây dựng căn cứ hậu cần vững chắc

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Vang tập trung xây dựng mô hình phát triển tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, gắn với xây dựng căn cứ hậu cần phía sau, tạo nguồn bảo đảm tại chỗ, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đồng thời, từng bước xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ huyện vững chắc ngay trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Xây dựng căn cứ hậu cần vững chắc
Chủ động xây dựng chương trình đào tạo về chip bán dẫn

Theo các chuyên gia, trong 5 đến 10 năm tới, cả nước sẽ cần khoảng 50 nghìn lao động liên quan đến lĩnh vực bán dẫn. Việc chủ động trong đào tạo, cung ứng nguồn lao động liên quan đến lĩnh vực này đang được đặt ra đối với tất cả các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên khắp cả nước.

Chủ động xây dựng chương trình đào tạo về chip bán dẫn
Dự án tiêu thoát lũ đợi mặt bằng

Với mục tiêu đầu tư nạo vét khơi thông dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh đối với các xã, phường phía đông TP. Huế, thế nhưng đến nay Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê phải thi công cầm chừng do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án tiêu thoát lũ đợi mặt bằng
Return to top