17/07/2015 - 16:46

Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?

TTH.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần phân tích sâu, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Sáng 17/7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành kế hoạch đầu tư và thống kê lần thứ III giai đoạn 2015-2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành trong cả nước tham dự.

Báo cáo tại Đại hội và tham luận của các đại biểu đã nêu bật những kết quả và hạn chế trong phong trào thi đua của ngành 5 năm qua.

Cùng với cả nước phong trào thi đua của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào các phong trào như “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; “Toàn ngành chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Chủ tịch nước phát biểu tại đại hội thi đua

 

Cùng với các phong trào thi đua của toàn ngành, nhiều đơn vị trong ngành còn có những phong trào thi đua riêng, phù hợp với đặc điểm, mục tiêu của mình, như các phong trào “lao động giỏi” của Văn phòng Bộ, phong trào phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan” của công đoàn Bộ...

Các phong trào thi đua đó đã góp phần tích cực để Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao là tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống luật pháp trong lĩnh vực kinh tế; đề xuất cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; huy động và phân bổ các nguồn vốn đầu tư; quản lý các nguốn vốn ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, phát triển các loại hình khu kinh tế...

Ngành Thống kê, cùng với nhiệm vụ thường xuyên, đã hoàn thành tốt nhiều cuộc Tổng điều tra lớn về nông nghiệp, nông thôn, về các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, về dân số và nhà ở...

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê được đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trao thi đua của khối các Bộ, Ngành tổng hợp Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Tán thành phương hướng, nhiệm vụ mà ngành đề ra nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại, Chủ tịch nước nhấn mạnh Bộ Kế hoạch và đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng và Nhà nước về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cùng với các cân đối vĩ mô của nền kinh tế; về quy hoạch phát triển, các cơ chế, chính sách lớn của nền kinh tế và một số lĩnh vực quan trọng cụ thể, như đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; về tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước; chiến lược nợ dài hạn trong tổng thể về huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế; kế hoạch, chính sách phát triển các loại hình doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể,...

Do đó, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần phân tích sâu nguyên nhân vì sao những năm đầu nhiệm kỳ này, kinh tế vĩ mô mất ổn định. Vì sao các doanh nghiệp trong nước và cả lĩnh vực nông nghiệp đều hết sức khó khăn, nhiều doanh nghiệp đình đốn sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, thấp hơn mức tăng trưởng các năm trước đây và so với doanh nghiệp FDI. Đâu là do tác động từ bên ngoài và đâu là do yếu kém từ nguyên nhân bên trong. Vì sao nợ công, bội chi ngân sách nhà nước những năm gần đây tăng nhanh, vì sao chỉ số ICOR ở Việt Nam cao hơn so với các nước trong khu vực?... để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả.

Chủ tịch nước nói: "Để phong trào thi đua của Ngành Kế hoạch, Đầu tư trong những năm tới có vai trò to lớn, hiệu quả hơn thì cần phải hướng mạnh vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong đó, cần hết sức chú ý tới việc khắc phục những hạn chế trong báo cáo các đồng chí và các hạn chế mà tôi vừa nêu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh việc tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Ngành Thống kê phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình kinh tế - xã hội đất nước, tránh tạo ra những nghi ngờ về các số liệu công bố và luôn phải phù hợp với thông lệ quốc tế để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước".

Chủ tịch nước tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và kết quả của phong trào thi đua 5 năm qua, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê sẽ tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, lập được nhiều thành tích lớn hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP