Giáo dục Tin tức giáo dục

09/02/2017 - 19:16

Đại học Huế dự kiến tuyển hơn 13.100 chỉ tiêu

TTH - 13.105 chỉ tiêu (trong đó có 12.965 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và 140 chỉ tiêu cao đẳng) là số chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Huế năm 2017, ông Nguyễn Công Hào, Phó Trưởng ban Khảo thí - Đại học Huế cho biết ngày 9/2.

So với năm ngoái, hầu hết các trường và khoa thành viên Đại học Huế có tăng hoặc giảm chỉ tiêu nhưng không đáng kể. Năm nay, Trường đại học Nông lâm không tuyển sinh ngành Công Thôn đào tạo trình độ đại học và 2 ngành đào tạo trình độ cao đẳng là Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản. Trường đại học Sư phạm và Khoa giáo dục thể chất tuyển thêm một ngành mới là Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Một điểm mới nữa trong kỳ tuyển sinh năm nay của Đại học Huế là có nhiều ngành sử dụng tổ hợp môn mới trong xét tuyển như ngành Luật Kinh tế của Trường đại học Luật; ngành Kinh tế của Trường đại học Kinh tế; ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - an ninh của Trường đại học Sư phạm; các ngành Hán Nôm, Đông Phương học, Triết học,…của Trường đại học Khoa học;…

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP