21/05/2015 - 18:41

Định hướng công tác tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy

TTH - Chiều 21/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tinh ủy tháng 5/2015. UVTV Tỉnh ủy Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thị Thanh Huyền dự và định hướng công tác tuyên truyền.

Hội nghị tập trung phân tích mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Nga - Hoa Kỳ; quan hệ giữa Việt Nam – Nga – Hoa Kỳ thời gian qua; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh thời gian tới là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03; đại hội Đảng bộ các cấp; mối quan hệ đối ngoại Việt Nam - Nga, Việt Nam – Mỹ và một số nước lớn; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP