15/10/2015 - 07:09

Đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác cán bộ

TTH -  Sáng 14/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy long trọng tổ chức Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2015). Các đồng chí: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ đến dự, chung vui nhân ngày kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trc Tnh y Trn Thanh Bình trao K nim chương cho các cá nhân

Ti bui l, các đi biu đã ôn li truyn thng v vang ca ngành T chc Xây dng Đng tnh. Chia s nhng nim vui vi các kết qu đó, Phó Bí thư Thường trc Tnh y Trn Thanh Bình cũng lưu ý: Ban t chc cp y các cp cn ch đng tham mưu, đi mi hơn na phương thc lãnh đo ca cp y Đng v công tác cán b; làm tt công tác quy hoch và to ngun cán b cho các cp, nht là đi ngũ cán b qun lý đô th. T nay đến hết Đi hi Đng b tnh ln th XV, nhim v trng tâm ca Ban T chc Tnh y, ban t chc cp u các cp là tích cc, ch đng tham mưu cho Tnh y, cp u các cp nm chc tình hình, ch đo và t chc thành công đi hi; tiếp tc luân chuyn cán b lãnh đo, qun lý theo quy hoch ngành và các huyn, th xã, thành ph đ đào to, bi dưỡng và rèn luyn cán b; khc phc tư tưởng cc b đa phương, khép kín trong đơn v, ngành và đa phương; chú trng xây dng và cng c t chc cơ s Đng, nâng cao cht lượng đng viên; tăng cường công tác bo v chính tr ni b; không ngng cng c, nâng cao cht lượng các cơ quan làm công tác t chc, cán b và đi ngũ cán b, đáp ng yêu cu đi mi trong tình hình hin nay.

Ghi nhn nhng đóng góp ca đi ngũ làm công tác T chc xây dng Đng trong tnh, Phó Bí thư Thường trc Tnh y Trn Thanh Bình đã trao 16 K nim chương “Vì s nghip công tác T chc xây dng Đng” ca Ban T chc Trung ương cho các cá nhân.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP