30/06/2011 - 11:15

Đọng vốn đầu tư

TTH - Con số hơn 112 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 cấp tỉnh chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2011 đã được Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế thông báo từ ngày 15/02/2011 cho thấy tình hình giải ngân vốn đầu tư của tỉnh. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, kế hoạch vốn đầu tư năm 2010 chưa thanh toán hết trên 22,3tỷ đồng (chiếm 15% kế hoạch năm 2010).

Trong bối cảnh nhiều công trình quan trọng đang thiếu vốn đầu tư, chậm được triển khai thi công... việc đọng vốn nói trên là vấn đề đáng được quan tâm trong công tác quản lý thực hiện vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng đó, từ đầu quí 2 năm 2011, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư và khắc phục tồn tại nêu trên. Với các chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các công trình được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011 đảm bảo đến ngày 30/8/2011 hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được bố trí. Trường hợp, chưa hoàn thành UBND tỉnh sẽ không đưa vào xem xét bố trí kế hoạch vốn năm 2012...


Đường Hồ Đắc Di mở rộng chậm tiến độ kéo dài
Đối với các Chủ tịch UBND huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện tốt yêu cầu của UBND tỉnh đối với các Chủ đầu tư những nội dung nêu trên; rà soát lại tình hình, đẩy nhanh thực hiện kết dư và bố trí lại kế hoạch vốn năm 2010 cấp mình và chỉ đạo UBND cấp xã rà soát tình hình, đẩy nhanh thực hiện kết dư và bố trí lại kế hoạch vốn năm 2010. Báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2011 về khả năng khối lượng thực hiện, thanh toán vốn của các dự án đầu tư kế hoạch năm 2011 và danh mục, số vốn của các dự án đầu tư kế hoạch năm 2011 đề nghị kết chuyển sang năm sau; đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thực hiện tốt công tác tổng hợp nhu cầu, quản lý kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, các cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời thực hiện tốt quá trình giải ngân vốn đầu tư; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.
Số liệu tổng hợp cho thấy tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn được khắc phục một bước. Trong 5 tháng đầu năm 2011, tỷ lệ thanh toán so với kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh đạt khoảng 50% (trong đó tỷ lệ thanh toán ngân sách cấp tỉnh đạt gần 50%, ngân sách cấp huyện đạt trên 50%, ngân sách cấp xã đạt khoảng 70%), cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi động trong bối cảnh nhiều dự án phải cắt giảm để kiềm chế lạm phát. Thực tế cho thấy, tình hình đọng vốn, chậm giải ngân, thanh toán vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh thường rơi vào những tháng cuối năm và xảy ra đối với các công trình có phát sinh những vướng mắc, bất cập nhưng không được giải quyết rốt ráo.
Hoàng Thành
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP