10/10/2015 - 15:17

Giảm thiểu bạo lực gia đình

TTH - Sáng 9/10, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) giai đoạn 2012-2015. Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 113 mô hình PCBLGĐ, 288 CLB Gia đình phát triển bền vững, 113 đường dây nóng, 247 cơ sở tư vấn và 579 địa chỉ tin cậy cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng. Nhờ đó, góp phần giảm số vụ bạo lực gia đình.

Để triển khai hiệu quả công tác PCBLGĐ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình hiện nay. Triển khai một số đề tài khảo sát, nghiên cứu và đánh giá về công tác PCBLGĐ để đề xuất ban hành một số cơ chế, chính sách có liên quan. Tăng cường công tác nắm thông tin cơ sở; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể địa phương, kịp thời ngăn chặn các hành vi BLGĐ.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP