Giáo dục Tin tức giáo dục

17/05/2013 - 21:28

Hội nghị công tác cố vấn học tập lần thứ nhất - năm 2013

TTH.VN - Ngày 17/5, Trường đại học Nông Lâm - Đại học Huế tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập lần thứ nhất - năm 2013.

Tại hội nghị, các tham luận từ các khoa, phòng và các ý kiến thảo luận đã đề cập đến các vấn đề trong công tác cố vấn học tập như: việc chuyển đổi cách học của sinh viên từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ; vai trò của cố vấn học tập trong việc định hướng kịp thời cho sinh viên để có kế hoạch học tập hợp lý, hạn chế tình trạng chán nản và dẫn đến kết quả học tập thấp của sinh viên; sự phối hợp còn thiếu và yếu giữa các cố vấn học tập với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa.

Để công tác cố vấn học tập hoạt động tốt hơn, Trường đại học Nông Lâm Huế đã tạo điều kiện trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tạo nhiều kênh thông tin để cán bộ, giảng viên, sinh viên trao đổi, thu thập thông tin,... nhưng các cố vấn học tập vẫn chưa quan tâm, sử dụng hiệu quả công cụ này và đến nay, công tác cố vấn học tập vẫn còn nhiều hạn chế.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP