Giáo dục Tin tức giáo dục

12/04/2019 - 16:18

Hương Trà: 44/64 trường đạt chuẩn Quốc gia

TTH.VN - Ngày 12/4, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 16 khóa XIII- Mở rộng để sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình hành động 03 của Thị ủy thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết khác của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương.

Hướng dẫn cho các em học sinh rửa tay đúng cách ở Hương Trà

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, thị xã Hương Trà đã sắp xếp lại bộ máy hoạt động, cụ thể: thực hiện sáp nhập 3 đơn vị trung tâm (Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp và Dạy nghề) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã, phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn.

Đến nay, việc kết nạp đảng viên trong toàn ngành giáo dục đạt trên 42% trên tổng số đảng viên kết nạp trong toàn Đảng bộ. 100% trường học hoàn thành kiểm định chất lượng và được đánh giá ngoài từ cấp độ 1 trở lên. Đến cuối 2018, có 44/64 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 69%...

Hội nghị cũng đưa ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 trong thời gian tới, theo đó, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện về giáo dục đào tạo của thị xã; chú trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ quản lý và giáo viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục…

Tin, ảnh: Liên Minh

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP