15/01/2015 - 07:19

Hướng về cơ sở

TTH - Cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo các mặt công tác biên phòng sát với tình hình địa phương và từng đơn vị, chú trọng hướng về cơ sở xây dựng các xã, thị trấn biên giới vững mạnh toàn diện… là các nội dung trọng tâm của công tác biên phòng năm 2015.

Năm 2014, việc triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng ủy các Đồn biên phòng và Đảng ủy các xã biên giới, ven biển tiếp tục được phát huy tích cực, tạo yếu tố quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và đảm bảo giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Phối hợp chặt chẽ
BĐBP tỉnh luôn hướng về cơ sở giúp Nhân dân biên giới ổn định đời sống
Tại Đồn biên phòng Vinh Xuân (Phú Vang), Đảng uỷ đồn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các xã trên địa bàn trong việc lãnh đạo thực hiện các mặt công tác... Hằng năm, tại các kỳ họp triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, lãnh đạo Đồn biên phòng Vinh Xuân và cán bộ biên phòng phụ trách địa bàn đều được địa phương mời tham dự để nắm bắt, thống nhất các chủ trương thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các xã thống nhất cao việc phân công, điều động cán bộ biên phòng phụ trách địa bàn; tạo thuận lợi cho cán bộ cắm xã, các đội công tác của đồn tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn 3 xã biên giới tuyến biển của huyện Phú Vang.
Ông Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Xuân cho biết, ngay từ đầu năm, cấp ủy Đồn biên phòng và Đảng ủy xã đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo phù hợp với tình hình để đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, Đồn biên phòng Vinh Xuân thường xuyên thông báo kịp thời cho Đảng ủy và UBND xã về tình hình biên giới, vùng biển đảo, các chủ trương, nhiệm vụ công tác biên phòng liên quan đến địa bàn. Ngược lại, Đảng ủy, UBND xã thông báo cho cấp ủy, chỉ huy đồn những chủ trương lớn của địa phương để có kế hoạch phối hợp thực hiện. Khi có nhiệm vụ đột xuất hoặc tình huống phức tạp xảy ra, cấp ủy, chỉ huy đồn và lãnh đạo địa phương kịp thời trao đổi để thống nhất chủ trương giải quyết. Thông qua việc tham gia củng cố các tổ chức đoàn thể, giúp giáo dân làm nhà, xây dựng mô hình kinh tế điểm cho bà con, Đồn biên phòng Vinh Xuân đã tích cực góp phần xây dựng cơ sở biên phòng vững mạnh, nâng cao đời sống cho Nhân dân và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, năm 2014 Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã duy trì công tác tăng cường 13 cán bộ biên phòng có phẩm chất, năng lực cho các xã biên giới, trong đó có 11 cán bộ giữ chức vụ phó bí thư đảng uỷ xã; giới thiệu 48 đảng viên tăng cường sinh hoạt Đảng tại các thôn, bản. Đảng uỷ Biên phòng tỉnh tiến hành ký kết phối hợp với các huyện, thị uỷ biên giới; cấp uỷ, chỉ huy các đồn biên phòng ký kết quy chế hoạt động với 33 Đảng uỷ, chính quyền xã, thị trấn biên giới. Các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác sao cho phù hợp với tình hình địa bàn, tham mưu đắc lực, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo, gắn với công tác phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp tục hướng về cơ sở
Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh cho biết: Hằng năm, Đảng ủy các Đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các xã đều tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung các nội dung phối hợp sát với thực tiễn đặt ra. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong việc gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Hiện nay, hệ thống chính trị tại các xã ở 2 tuyến biên giới ngày càng được củng cố vững mạnh, đời sống của Nhân dân ngày một cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao…
Tại hội nghị lãnh đạo công tác biên phòng năm 2015, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy có biên giới đã thống nhất cao việc cần tiếp tục lãnh đạo các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới, bờ biển thực hiện chặt chẽ hơn nữa quy chế phối hợp; chú trọng hướng về cơ sở để xây dựng các xã, thị trấn biên giới vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP