“Chậm chân” trong xây dựng các chương trình kích cầu du lịch

“Chậm chân” trong xây dựng các chương trình kích cầu du lịch

Năm 2023 đã bước qua tháng thứ ba, nhưng các chương trình kích cầu du lịch vẫn chưa được triển khai.
Return to top