Không để “bội thực” phố đêm, chợ đêm

Trong “vùng lõi” TP. Huế, dự kiến trong tương lai sẽ đến có đến 7 phố đêm, chợ đêm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP