Khám phá, trải nghiệm dịch vụ du lịch ở Nam Đông

Đây là hoạt động nhằm truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch hiện có tại Nam Đông để kích cầu du lịch.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP