Giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

A Lưới tập trung huy động các nguồn lực và thực hiện lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Phát huy chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Trong bối cảnh nguồn ngân sách bố trí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) còn nhiều khó khăn, hạn hẹp thì nguồn từ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các đơn vị chủ rừng tăng cường lực lượng QLBVR hiệu quả hơn.

Phát huy chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Cần xem lại sức cạnh tranh

Đúng là tình trạng buôn lậu có thể làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm trong nước. Nhưng mặt khác, chúng ta phải cần xem lại sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.

Cần xem lại sức cạnh tranh
Gỡ khó trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719

Tuy đã được một số kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện nhưng Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn gặp vướng mắc về cơ chế, phương thức thực hiện...

Gỡ khó trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719
Phòng, chống đói, rét cho gia súc

Dự báo thời tiết thời gian đến diễn biến phức tạp, có thể xảy ra nhiều đợt mưa bão, lũ lụt, rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng đến đàn gia súc.

Phòng, chống đói, rét cho gia súc
Return to top