Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

09/10/2012 - 16:48

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai “Ngày pháp luật” tháng 10/2012

TTH - Sáng 9/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Ngày pháp luật” tháng 10/2012 cho toàn thể cán bộ làm công tác công đoàn toàn tỉnh.

“Ngày pháp luật” đã cung cấp cho đội ngũ làm công tác công đoàn những kiến thức cơ bản về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến quyền và trách nhiệm của công đoàn; những quy định về đảm bảo hoạt động của công đoàn; giải quyết việc làm, học nghề cho người lao động; thoả ước lao động tập thể, tiền lương đối với người lao động; ký kết hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp với người lao động.

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP