06/06/2016 - 13:51

Lực lượng Công an nhân dân chính thức thay đổi trang phục mới

Trang phục cải tiến màu sắc cơ bản giữ nguyên đối với các lực lượng. Về vải may trang phục được nâng cao chất lượng.

Hôm nay (6/6), cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an Nhân dân sẽ mặc trang phục mới. Theo đó thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày hôm nay và trang phục thu đông mới từ ngày 1/11 tới .

Trang phục cải tiến màu sắc cơ bản giữ nguyên đối với các lực lượng. Về vải may trang phục được nâng cao chất lượng.

Về mẫu mã, thống nhất trang phục xuân hè nam lực lượng An ninh, Cảnh sát là cùng một kiểu áo cổ đứng, mặc sơ vin trong quần (mẫu cũ áo nam An ninh cổ bẻ, kiểu bludong, Cảnh sát cổ bẻ sơ vin).

Trang phục xuân hè lực lượng cảnh sát khác

Các lực lượng từ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đều đeo phù hiệu trên cổ áo khi sử dụng trang phục thường dùng (mẫu cũ sĩ quan đeo cành tùng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đeo phù hiệu).

Công an hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đồng bộ màu vàng (không chia thành màu vàng đối với cấp tướng, cấp tá; màu trắng đối với cấp úy; cúc nhựa màu vải đối với học viên như trước). Số hiệu của cán bộ có hình chữ nhật, nền màu xanh lam, bên trái có hình công an hiệu.

Trang phục xuân hè lực lượng an ninh

Đối với công an hiệu, chữ, số, đường viền xung quanh đều màu vàng. Với sĩ quan giữ chức vụ, số hiệu có 3 dòng, gồm: họ tên, chức vụ, số hiệu; người không giữ chức vụ, số hiệu gồm 2 dòng: họ tên, số hiệu.

Đối với học viên, số hiệu in trực tiếp vào ngực phải áo; chữ, số, đường viền màu vàng sẫm.

Việc cải tiến, sản xuất quân trang không tăng kinh phí của Nhà nước, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, làm thay đổi diện mạo trang phục Công an nhân dân, đẹp và tốt hơn ; thể hiện sự uy nghiêm, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, đào tạo, huấn luyện của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Theo VOV

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP