Đời sống Đời sống

24/08/2012 - 10:56

Nam Đông bàn giải pháp giảm mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

TTH - Chiều 22/8, UBND huyện Nam Đông tổ chức hội thảo bàn giải pháp giảm mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đồng thời phổ biến các văn bản pháp luật về chính sách dân số đến đại diện các cơ quan đoàn thể liên quan; lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ chuyên trách dân số trên địa bàn.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận và đóng góp ý kiến nêu thực trạng, giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác dân số cũng như giảm nhanh mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, trong đó đề xuất một số giải pháp quan trọng, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến tận khu dân cư, thôn, bản; thực hiện lồng ghép đưa chính sách dân số-KHHGĐ vào quy ước, hương ước làng, thôn văn hóa; có biện pháp ưu tiên đối với vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao.

 

Khánh Quan

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP