18/05/2015 - 10:26

Nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội

TTH - Những năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Chi trả lương hưu tại phường Trường An (TP Huế)

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận dụng linh hoạt các biện pháp để mở rộng đối tượng tham gia; thu đúng, thu đủ và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả thu BHXH, BHYT qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao từ 3 - 7%, số thu năm sau cao hơn năm trước. Số người tham gia BHXH đều đạt trên 101% kế hoạch giao.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách quan trọng, bảo đảm quyền lợi, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. Nhiều chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Nhận thức của người dân về BHXH, BHYT dần được nâng lên. Các văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện, giảm bớt những nội dung chồng chéo, bất hợp lý. 

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn
Đảng ủy BHXH tỉnh chỉ đạo chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, có biện pháp tháo gỡ các khó khăn về chính sách BHXH, BHYT, khó khăn của các đơn vị sử dụng lao động; đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi chính sách, chế độ cho phù hợp; có biện pháp khoanh nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trả dần nợ đọng theo lộ trình. Nhiều biện pháp do đơnvị đề xuất giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước với doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT.
Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo công tác cải cách hành chính, nhất là cải tiến và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa”. Đồng thời, hoàn thiện và bổ sung các quy trình nghiệp vụ; duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; thực hiện giao dịch hồ sơ qua môi trường mạng internet, từng bước tiến tới giao dịch hồ sơ điện tử theo kế hoạch của ngành. Chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được nâng lên, thông qua các giải pháp: đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia; thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT, lạm dụng kỹ thuật cao, thuốc bệnh đắt tiền; xây dựng, phát triển hệ thống BHXH, BHYT, BHTN đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên
Từ những cách làm như vậy, Đảng bộ BHXH đã có nhiều đổi mới tạo hiệu ứng tích cực trong việc chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, các buổi sinh hoạt đảng, chính quyền phong phú, hấp dẫn và chất lượng… Vai trò, chức trách của mỗi tập thể và cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy được thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được xác định rõ ràng và cụ thể. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, mỗi đảng viên ngành BHXH luôn nhận thức đầy đủ về vinh dự cũng như trách nhiệm được giao. Đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết một lòng, tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thiện và phát triển hơn nữa hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và Nhân dân đã giao phó. Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, nhiều doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; một bộ phận người lao động tự do, nông dân, ngư dân mức sống còn thấp, nhưng với tỷ lệ trên 81% dân số của tỉnh tham gia BHYT là một minh chứng khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự đóng góp quan trọng của BHXH tỉnh.  
Ông Võ Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn Thừa Thiên Huế có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP