Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

02/12/2012 - 20:20

Tăng cường đối thoại

TTH - Những ngày cuối tháng 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh diễn một số cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, như: cuộc họp giữa UBND tỉnh với các doanh nghiệp, cá nhân chung quanh việc đăng ký, công bố vùng thăm dò, khai thác cát sạn trên sông Hương; đối thoại giữa ngành thuế với các doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế…

Từ các cuộc gặp gỡ, đối thoại, nhiều băn khoăn, vướng mắc nảy sinh trong quá thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước được tháo gỡ, giải toả, như các chính sách thuế, chính sách tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; cải cách hành chính; thái độ, cung cách ứng xử của cán bộ ngành thuế … Qua đó, giúp ngành thuế kịp thời điều chỉnh để đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và chấp hành tốt các chính sách thuế của Nhà nước. Ngay như việc khai thác cát sạn trên sông Hương tồn tại dai dẳng, nhức nhối nhiều năm, nhưng với tinh thần cởi mở, thẳng thắn trao đổi, giữa chính quyền và người dân đã tìm được tiếng nói chung, với sự đồng thuận cao… Qua đó, quản lý của Nhà nước được tăng cường, tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư hai bên bờ sông; đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho tổ chức, cá nhân; đồng thời đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng của xã hội…Trao đổi và đối thoại là xu thế chung của thế giới hiện nay. Tất cả những tranh chấp quốc tế, biên giới lãnh thổ đến việc thực hiện chính sách của các quốc gia, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, gia đình… đều được khuyến khích và thực hiện có hiệu quả qua con đường trao đổi, đối thoại.

 

Đối với nước ta, trong quá trình thực hiện đường lối mới, nhiều chế độ chính sách sẽ thường xuyên có sự thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Đồng thời, trong quá trình thực hiện các chính sách sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà chính sách, tổ chức quản lý, cá nhân thực thi chưa thể nắm kịp để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Vì vậy, để tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc việc đối thoại giữa chính quyền với người dân, giữa các tổ chức với cá nhân càng phải được tăng cường.

 

Thực tế, hiện nay việc đối thoại, trao đổi đã được Đảng và Nhà nước khuyến khích và thực hiện dưới nhiều hình thức, như: trao đổi, chất vấn trên diễn đàn Quốc hội, chất vấn tại các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, tiếp dân… Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều chuyên mục được mở, làm cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, điển hình như chuyên mục “Dân hỏi bộ trưởng trả lời” của VTV; trả lời đơn thư công dân trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các địa phương, các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương…

 

Tuy vậy, hiện nay việc trao đổi giữa chính quyền và người dân ở một số địa phương vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều vụ việc, kiến nghị của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai không được lắng nghe, giải đáp thấu đáo dẫn đến những vụ kiện vượt cấp, kiện tập thể, tạo thành những điểm nóng, gây bất ổn xã hội, làm xói mòn niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, để việc đối thoại giữa chính quyền và người dân trở thành việc làm thường xuyên và có hiệu quả, cần phải có quy định và chế tài cụ thể đối với các cơ quan, các cấp chính quyền…

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP