31/12/2016 - 11:04

Thông báo dừng bắn pháo hoa trong dịp tết

TTH.VN - Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Ban Bí thư đã có Chỉ thị 11-CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó có nội dung: “Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh thông báo dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp đón Tết Dương lịch 2017 tại khu du dịch Laguna Lăng Cô – Phú Lộc; Tết Đinh Dậu tại Kỳ đài Huế và huyện Nam Đông.

Các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh để tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, địa phương.

Chủ tịch

Nguyễn Văn Cao (đã ký)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP