Giáo dục Tin tức giáo dục

12/01/2021 - 15:12

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

TTH.VN - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU VŨ QUANG

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU VŨ QUANG

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Đề tài:  NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ FGF-23 HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ RỐI LOẠN KHOÁNG XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN”.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2021 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                         (ĐÃ KÝ)

TS. Phan Trung Nam  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP