15/12/2015 - 17:58

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

TTH - Chiều 15/12, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, an ninh (GDQPAN) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2015, Hội đồng GDQPAN từ tỉnh đến huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, có cơ cấu, thành phần hợp lý; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GDQPAN. Cơ quan thường trực Hội đồng GDQPAN các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp mở 24 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng cho gần 2.300 người. Chỉ đạo 40 trường THPT tổ chức dạy môn GDQPAN theo chương trình cho trên 37.462 học sinh; Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Huế đào tạo cho 46 giáo viên và 11.830 sinh viên.

Năm 2016, Hội đồng GDQPAN tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đổi mới công tác, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng, là trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu.

THÁI SƠN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP