Bản tin kinh tế ngày 23/1

Theo khảo sát chung, mặt bằng nhiều hàng hóa Tết năm nay ngang bằng hoặc thấp hơn mọi năm. Các đơn vị còn liên kết tổ chức khuyến mãi để kích thích tiêu dùng sau một năm kinh tế khó khăn.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP