Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 2/2

Được hình thành và phát triển mạnh từ thời các chúa Nguyễn, hội vật làng Thủ Lễ nhằm tuyển chọn những binh sỹ có sức khoẻ tốt tham gia vào quân đội của triều đình.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP